Søk

Etikk

Etiske regler som fastlegges av tannlegene selv, skal danne grunnlaget for en verdig utøvelse av tannlegens yrke.

De etterfølgende regler er basert på allment, godkjente normer for etikk, på god moral og hevdvunnen skikk innenfor yrket.

Regler kan ikke dekke alle forhold i en tannleges yrkesliv. Disse regler vil derfor være ufullstendige, og deres ånd - like meget som deres bokstav - må være tannlegens rettesnor.

Ved tvil om bestemmelsens rekkevidde og innhold anbefales det å ta kontakt med NTFs sekretariat eller styret i lokalforeningen for nærmere veiledning.

Etikkhjørnet 2018:

https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=646469X143921388X70069