Søk

Skattebetalerforeningen

NTF har en avtale med Skattebetalerforeningen om skattejuridisk bistand til våre medlemmer. Avtalen inkluderer rabatt på veiledende timepriser for rådgivning om skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger utover det NTFs selv kan bidra med.

Avtalen er et samarbeid mellom NTF, SBF Skatteadvokater AS (SBFAS) og SBF. SBFAS er et advokatkontor som er heleid av SBF. SBFAS har p.t. syv skatteadvokater- og rådgivere som bistår privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og foreninger innen skatterett, avgiftsrett og selskapsrett.
 
Ved behov for rådgivning skal våre medlemmer ta kontakt direkte med SBFAS som vil gi en rabatt på sin til enhver tid veiledende timepris. Det vil i hvert tilfelle utarbeides en skriftlig oppdragsbekreftelse, og alle salærer og honorarer faktureres direkte fra SBFAS til medlemmet. NTF sine medlemmer har også mulighet til å delta på SBFs nettkurs og ordinære kurs til medlemspris.
 
SBFAS kan kontaktes på telefon 45 95 61 71 eller via deres kontaktskjema på www.sbfskatteadvokater.no