Søk

Fagprogram NTFs symposium 2019

For første gang har utarbeidet en egen parallell for tannhelsesekretærer og assistenter på symposiet. Tema for begge paralleller er «Den akutte pasient».

forside programHovedfokuset er akutte tilstander innen odontologien, men vi vil også belyse generelle akutte situasjoner som kan oppstå under tannbehandling. Målet er et tannhelseteam som er enda bedre forberedt på akutte situasjoner som kan oppstå på tannlegesenteret – først og fremst innen odontologien, men også generelt.

De to parallellene har felles innledning og avslutning, og felles pauser og lunsj. Pausene kan benyttes til å besøke våre utstillere og oppdatere deg på nye produkter.

For tannlegene er symposiet delt inn i sekvenser – generell, smerte, traume og jus. Både ved generellmedisinske, akutte situasjoner, og ved smerte og traume er det naturlig og nødvendig å involvere også andre grupper helsepersonell som foredragsholdere. Programmet inneholder derfor en god blanding av kjente og nye foredragsholdere.Fagprogrammet ble sendt ut med Tidende 11/2018

Klikk her for å laste ned pdf av programmet
Tema for NTFs Holmenkollsymposium 2018 var "Estetikk, kvalitet og etikk"

Klikk her for å laste ned fagprogrammet