Søk
Hjem     Kurs og utdanning     TSE     Modul 8

Modul 8

TSE Modul 8 - Spesielle faglige utfordringer

Modul 8 ble arrangert første gang i Oppland, våren 2015.

Fagansvarlige/foredragsholdere:

Avdelingssjef Hilde Nordgarden, TAKO-senteret
Avdelingstannlege Anne Rønneberg, UiO
Professor i pedodonti Anne Skaare, UiO
Professor i atferdsfag Tiril Willumsen, UiO

TSE modul 8 omhandler en gruppe faglige utfordringer som de fleste tannleger står overfor i sin praksis. Eksempelvis behandling av utviklingsforstyrrelser av typen MIH, amelogenesis og dentinogenesis imperfecta, forandringer i munnslimhinnen, forskjellige medisinske diagnoser og atferdsproblemer i tannbehandlingssituasjoner som påvirker behandlingsvalget. Kurset gir råd ved behandling av både voksne og barn..

Modulen fokuserer på hvordan tannleger kan identifisere og diagnostisere slike tilstander og sikre et hensiktsmessig behandlingsopplegg. Det blir lagt vekt på å komme riktig ut med tilnærming og behandling slik at man ikke gjør vondt verre. Mange av disse pasientene krever langvarig behandling og oppfølging, noen ganger i samarbeid med andre medisinske miljø. Det er lett å velge feil behandlingsplan og feil type kommunikasjon, og det skaper flere problemer enn det løser.

Pasientkommunikasjon er et nøkkelbegrep i kurset. Det vil bli gitt råd og veiledning om tilnærming og behandling av pasienter med behandlingsvegring. Bruk av sedasjon og behandling i generell anestesi vil bli gjennomgått.

Det vil også bli lagt vekt på muligheter for trygderefusjon under aktuelle innslagspunkter. Gruppeoppgaver vli bli gitt underveis.

Gruppen av kursgivere er sammensatt av tannleger som arbeider ved Det odontologiske fakultet i Oslo og på TAKO-senteret.

Sentrale emner:

  • Oversikt over kliniske utviklingsforstyrrelser og forandringer i tannsett og slimhinner
  • Kliniske tiltak og tilnærminger
  • Tverrfaglig tilnærming
  • Pasientkommunikasjon med spesielt fokus på engstelige og traumatiserte pasienter
  • Sedasjon og generell anestesi - når og hvordan
  • Oppfølging

Målgruppe
Tannleger og tannpleiere

Kursavgift
Kr 11 500

Ikke-medlemmer av NTF betaler kr 15 000, dersom det er plass på kurset.
Merk: avgift for lunsj kommer i tillegg.

Høsten 2019 arrangeres modul 8 i Buskerud

Kurssted: Quality Hotel Grand, Kongsberg

Første samling: mandag 2. og tirsdag 3. september 2019, kl. 09.00 - 16.30
Andre samling: tirsdag 5. og onsdag 6. november 2019

Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på begge samlinger og aktiv deltagelse i gruppearbeidet. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden, dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.

Meld deg på via NTFs kurspåmelding!


Innlogging faglærer