Søk
Hjem     Kurs og utdanning     TSE     Modul 8

Modul 8

TSE Modul 8 - Spesielle faglige utfordringer

Modul 8 ble arrangert første gang i Oppland, våren 2015.

Fagansvarlige/foredragsholdere:

Avdelingssjef Hilde Nordgarden, TAKO-senteret
Avdelingstannlege Anne Rønneberg, UiO
Professor i pedodonti Anne Skaare, UiO
Professor i atferdsfag Tiril Willumsen, UiO

 

Gruppen av kursgivere er sammensatt av tannleger som arbeider ved Det odontologiske fakultet i Oslo og på TAKO-senteret.

Sentrale emner:

  • Oversikt over kliniske utviklingsforstyrrelser og forandringer i tannsett og slimhinner
  • Kliniske tiltak og tilnærminger
  • Tverrfaglig tilnærming
  • Pasientkommunikasjon med spesielt fokus på engstelige og traumatiserte pasienter
  • Sedasjon og generell anestesi - når og hvordan
  • Oppfølging

Målgruppe
Tannleger og tannpleiere

Kursavgift 
Kr 11.000

Ikke-medlemmer av NTF betaler kr 14 000, dersom det er plass på kurset.
Merk: avgift for lunsj kommer i tillegg.

Modulen vil bli annonsert i de forskjellige fylker og lokalforeninger etter et rulleringssystem.

Det er anledning til å søke plass på kurset i et annet fylke hvis deltakerantallet tillater det.

Våren 2017 arrangeres modul 8 i Finnmark, Alta

Første samling: 1. og 2. februar 2017
Andre samling: 29. og 30. mars 2017

Meld deg på via NTFs kurspåmelding!