Søk
Hjem     Kurs og utdanning     TSE     Modul 7

Modul 7

Restorativ behandling: "Når det blir nødvendig med en fylling, og hvordan gjør vi det?"

Modulen ble arrangert for første gang i Troms, våren 2015.

Fagansvarlige / foredragsholdere
:

 • Professor Nils Roar Gjerdet, UiB
 • Tannlege Arne Lund, privat praksis, Bergen
 • Seksjonstannlege Torgils Lægreid, privat praksis, Bergen
 • Instruktørtannlege Tom Paulseth, privat praksis, UiB

Kursinnhold
Det legges opp til en inngående diskusjon rundt behandlingsfilosofi, indikasjoner og ulike strategier for behandling. Alle aspekter rundt de operative prosedyrene vil bli gjennomgått trinn for trinn, med kliniske eksempler på den praktiske gjennomføringen. Vi vil se på forslag til løsninger av kjente praktiske problemstillinger og utfordringer, supplert med oppdatert vitenskapelig dokumentasjon. Grenseoppgangen mellom direkte og indirekte løsninger vil bli belyst, samt hvordan direkte fyllingsmaterialer har fått et utvidet bruksområde. Tema som materialegenskaper, toksikologi og bivirkninger, økonomi og estetikk inngår også. Etikk og vevsbesparende behandling vil være et gjennomgående tema. Foruten forelesninger, vil det legges vekt på diskusjoner rundt kliniske kasus og problemstillinger og det vil bli gitt oppgaver, både gruppevis og individuelt, knyttet til egen klinisk virksomhet.

Kurset vil blant annet ta opp følgende temaer:

 • Indikasjoner for operativ restorativ behandling, behandlingsfilosofi og strategi
 • Preparering og kavitetsutforming
 • Material og metodevalg
 • Fuktighetskontroll
 • Matriseteknikk
 • Adhesivteknikk
 • Ileggingsteknikk
 • Herding
 • Etterbehandling
 • Sementering av indirekte restaureringer
 • Toksikologi og bivirkninger
 • Holdbarhet
 • Reparering og vedlikehold av restaureringer
 • Takster og offentlige støtteordninger
 • Estetikk
 • Restaurering av tannslitasje
 • Restorativ behandling av utviklingsforstyrrelser
 • Restorativ behandling av tanntraumer
 • Interdisiplinær behandling

Målgruppe
Tannleger

Pris - kursavgift og lunsj
Kr 11 000 - OBS! Avgift for lunsj kommer i tillegg.
Ikke-medlemmer av NTF betaler kr 15 000 dersom det er plass på kurset.

Høsten 2018 arrangeres modul 7 i Hordaland.

Første samling, Fleischer's Hotel, Voss:
- fredag 14. og lørdag 15. september 2018

Andre samling, Park hotel Vossevangen:
- fredag 9. og lørdag 10. november 2018

Modulen vil bli annonsert i de forskjellige fylker og lokalforeninger etter et rulleringssystem. Det er anledning til å søke plass på kurset i et annet fylke hvis deltagertallet tillater det.

Meld deg på via NTFs kurspåmelding


Innlogging faglærer