Søk

Om pensjon

Informasjon om pensjon og lenker til relevante artikler fra Akademikerne og Tidende.

Hva er pensjon?

Du kan få pensjon fra flere ulike steder. Vanligvis skilles det mellom pensjon fra folketrygden, pensjon fra arbeidsforhold og egen pensjonssparing.  


Hva får du?

Din pensjon fra NAV gir oversikt over pensjon fra folketrygden.

Norsk pensjon gir oversikt over tjenestepensjon og individuell pensjon.


Offentlig tjenestepensjon

For mer informasjon om offentlig tjenestepensjon se artikkel fra Tidende 4/2013


Medlemsfordel - avtale om pensjonsrådgivning

Tannlegeforeningen har inngått en avtale med konsulentselskapet Actecan som gir alle medlemmer rabattert pris på individuell pensjonsveiledning og pensjonsfaglig bistand. Les mer om avtalen med Actecan under "Medlemsfordeler"


Les mer om pensjon på Akademikerne sine nettsider:

1. Pensjonsreformen
2. Folketrygden
3. Tjenestepensjon
4. Rett til pensjon etter avsluttet arbeidsforhold
5. Avtalefestet pensjon (AFP)
6. Uføreytelser etter pensjonsreformen
7. Egen pensjonssparing
8. Fleksibelt pensjonsuttak
9. Ord og uttrykk
10. Syv filmer om pensjon