Søk

Helseforetak / Spekter

Forhandlinger og avtaler i helseforetakene

Akademikerne Helse

Tannlegeforeningen er tilsluttet Akademikerne Helse som hovedsammenslutning. Akademikerne Helse representerer felles medlemmer i helseforetak etter Lov om helseforetak og/eller som går inn i overenskomstområde Helse, samt i sykehus som ikke er organisert som helseforetak, men som er en del av spesialisthelsetjenesten. NTF organiserer om lag 65 medlemmer i tariffområdet Helseforetak i Spekter.

Forhandlingsordningen og avtalestruktur

Forhandlingene i tariffområdet foregår på følgende måte:

Nasjonalt nivå (A1)
Overenskomstens generelle del, forhandles mellom Spekter og Akademikerne helse og er felles for alle helseforetakene.

Gjelder alle Akademikerne. Omfatter alle kriterier for lønnsdannelsen i helseforetakene, likestilling og sosiale bestemmelser, herunder lønn under sykdom, svangerskap, fødsel mv. forsikring ved dødsfall/yrkesskade, ferie og pensjonsbestemmelser.

Nasjonalt nivå II (A2)
Særskilte lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte foreningens medlemmer, forhandles mellom Spekter Helse og den enkelte forening/forbund.

Gjelder bare leger som er medlemmer av Den norske legeforening. Det som tidligere var regulert i særavtaler skal nå forhandles ved hvert tariffoppgjør, som en del av det ordinære oppgjøret og som en del av et mulig konfliktgrunnlag.

B-delen
Overenskomstens spesielle del, forhandles med mindre annet avtales, mellom helseforetaket og den enkelte forening.
Denne forhandles i det enkelte foretak.