Søk

Kompetansekurs i implantatprotetikk

NTF har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet fått ansvaret for å utarbeide og gjennomføre et kompetansekurs i oral implantatprotetikk. Helsedirektoratet godkjenner det faglige innholdet. Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med bidrag fra trygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi eller periodonti.

Kurset har vært arrangert siden høsten 2006 i samarbeid med Haukeland universitetssykehus, kjevekirurgisk avdeling.

Fra og med høsten 2020 vil vi tilby et nytt revidert kurskonsept i samarbeid med fagansvarlige ved Det odontologiske fakultet, UiO. Det betyr at det ikke vil bli arrangert kurs i implantatprotetikk våren 2020.

Mer informasjon
Kontakt utdanningssjef Øyvind Asmyhr,
e-post: oa@tannlegeforeningen.no