Søk

Kompetansekurs i implantatprotetikk

Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Sosial- og helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet. Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med bidrag fra trygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi eller periodonti.

Kursgivere

  • Kjell Størksen, sykehustannlege, Haukeland Universitetssykehus
  • Sigbjørn Løes, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen (UiB)
  • Harald Gjengedal, spesialist i oral protetikk, Førsteamanuensis UiB
  • Forelesere fra fagmiljøene i Bergen og Oslo
  • Representanter for HELFO og leverandører

Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgs-departementet. Sosial- og helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet.

Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med bidrag fra trygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi eller periodonti.

Kursplan
Fire samlinger á to dager (fredag og lørdag) over fire måneder:
- Forelesninger i protetikk, kirurgi, periodonti og kjeveortopedi
- Demonstrasjon av kirurgikasus
- Kasuspresentasjoner
- Nettbaserte gruppeoppgaver
- Eget pasientkasus
- Avsluttende eksamen

Krav til deltakelse
Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på alle samlinger, alle dager, og aktiv deltakelse i gruppearbeidet.

I løpet av kursperioden skal deltakerne ferdigstille en pasient. Det er derfor også en forutsetning at en har klarert et pasientkasus i forkant. Det er ingen krav til kompleksitet. Protetikkbehandling skal ikke være utført på forhånd.

Ved stor søkning vil følgende opptakskriterier bli fulgt:
- arbeidssted i geografisk område med få operatører
- allmennpraktiker foran spesialist
- allmennpraksis i 6 år eller mer blir tillagt vekt

Målgruppe
Allmennpraktiserende tannleger

Tid
30. og 31. august 2019
20. og 21. september 2019
25. og 26. oktober 2019
22. og 23. november 2019

Kurssted
Haukeland hotell, ved Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Kursavgift
Kr 35.000

Maks antall deltakere
30 personer

Søknadsfrist
4. april 2019

Påmelding
Klikk her for å laste ned søknadsskjema implantatprotetikk høst 2019

Skjemaet sendes på e-post til
akes@tannlegeforeningen.no

Mer informasjon
Kontakt fagsjef Øyvind Asmyhr,
e-post: oa@tannlegeforeningen.no