Søk

Kompetansekurs i implantatprotetikk

Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Sosial- og helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet. Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med bidrag fra trygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi eller periodonti.

Kursgivere

 • Sykehustannlege Kjell Størksen, Haukeland universitetssykehus
 • Førsteamanuensis, oralkirurg Sigbjørn Løes, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen
 • Førsteamanuensis, oral protetiker Harald Gjengedal, Universitetet i Bergen
 • Forelesere fra fagmiljøene i Bergen og Oslo
 • Representanter for HELFO og leverandører

Målgruppe
Allmennpraktiserende tannleger

Kursplan
Fire samlinger á to dager (fredag og lørdag) over fire måneder

 • Forelesninger i protetikk, kirurgi, periodonti og kjeveortopedi
 • Demonstrasjon av kirurgikasus
 • Kasuspresentasjoner
 • Nettbaserte gruppeoppgaver
 • Eget pasientkasus
 • Avsluttende test

Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på alle samlinger, alle dager, og aktiv deltagelse i gruppearbeid.

Deltakerne må ha klarert et pasientkasus for implantatbehandling på forhånd. Pasienten skal ferdigstilles før kurset godkjennes.

Kurssted
Haukeland hotell, ved Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Tidspunkter for våren 2018

 • 26. – 27. januar 2018
 • 23. - 24. februar 2018
 • 16. - 17. mars 2018
 • 20. – 21. april 2018

Kursavgift
Kr 30 000

Maks antall deltagere
30 personer

Kurset teller
Kurset teller 80 timer i NTFs etterutdanningssystem

Søknadsfrist
10. november 2017

Påmelding
Søknadsskjema implantatprotetikk vår 2018

Skjemaet sendes på e-post: akes@tannlegeforeningen.no
eller pr post, merket v/Ann Kristin Engh Solem

NB Søknad sendt pr brev må være stemplet mottatt innen søknadsfristen (kommer senere).

Deltakerne må ha klarert et pasientkasus for implantatbehandling på forhånd. Pasienten skal ferdigstilles før kurset godkjennes.

Ved stor søkning vil følgende opptakskriterier bli fulgt:

 • arbeidssted i geografisk område med få operatører
 • allmennpraktiker foran spesialist
 • allmennpraksis i 6 år eller mer blir tillagt vekt

Mer informasjon
Kontakt Øyvind Asmyhr på tlf. 480 10 709