Søk

NTFs ledermøte

NTFs ledermøte avholdes om høsten hvert annet år de årene det ikke er representantskapsmøte. I møtet deltar lederne i NTFs lokalforeninger og spesialistforeninger, representantskapets ordfører, leder av valgkomiteen, andre sentrale tillitsvalgte, eventuelle gjester, hovedstyre og sekretariat.

Møtet har ingen formell plass i NTFs struktur og er ikke forankret i vedtektene. Likevel anses det som et viktig forum for kommunikasjon mellom de lokale og sentrale foreningsleddene.