Søk

Diagnoser. ICD-10 og ICPC-2

Kodeverket IPCP-2 (The International Classification of Primary Care) fra 2004 er nå i bruk i primærhelsetjenesten i Norge. Den norske utgaven er utviklet av Norsk Selskap for Allmennmedisin (NSAM), som i samarbeid med Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH) har utarbeidet en elektronisk versjon.

Du finner diagnoselisten for IPCP-2 her. Gå til systematisk del fra s. 70 og utover.

Kodeverket ICD-10 (International Classification of Diseases) ble tatt i bruk av medlemslandene i WHO i 1994 og har lenge hatt status som internasjonalt diagnosesystem.

Du finner diagnoselister for ICD-10 her.

Listen er omfattende, og KITH har utarbeidet et søkeverktøy som kan lastes ned for lettere å finne enkeltdiagnoser. Søkeverktøyet finner du på KITHs nettsted ved å klikke her.

Tanndiagnoser
Ettersom begge systemer er i bruk har NTF utarbeidet en "oversettelsesliste" som samordner diagnosene for begge disse på tannområdet. Under "Nyttig" til høyre på denne siden vil du finne et skjema for tann- og munndiagnoser i begge systemer. For ICD-10 vil du også finne en liste med spesifiserte underdiagnoser.

Ved utfylling av helseskjemaer vil det stå spesifisert hvilket diagnosesystem som skal brukes der dette etterspørres.