Tannlegespesialistenes fellesseminar 27.-28. januar 2017

Ca. halvparten av NTFs spesialister var fredag og lørdag samlet på Quality Expo Hotel Fornebu på Tannlegespesialistenes fellesseminar. Nivået på forelesningene var høyt og tilbakemeldingene fra deltagerne var svært positive.
Les mer...

Et tilbakeblikk på BTFs Vestlandsmøte 2017

Årets Vestlandsmøte er historie og for et møte det har vært! Vi har i år slått alle rekorder og dette møte har vært det største i historien. Vi i styret, fagkomiteen og festkomiteen sitter igjen fornøyde og med mange inntrykk, men vi hviler ikke på laurbærene og er allerede så smått igang med å planlegge neste års møte.
Les mer...

Nytt nettbasert kurs om etikk

Etikk står sentralt i NTFs arbeid, og er med på å styre de valgene vi tar hver eneste dag i praksis, og i møte med pasientene våre. Det er derfor viktig at vi kjenner godt til foreningens etiske regler slik at disse kan fungere som en veileder i god yrkesetikk. Som en del av dette arbeidet har NTF nå utviklet et nytt nettbasert kurs for tannleger om etikk.
Les mer...