RSS - Nyheter

Modulen nedan skapar upp ett RSS-flöde från arkivet Nyheter med de 20 senaste artiklarna.
Länk till RSS-flödet:
https://www.tannlegeforeningen.no/4.374126a6187eaf545b3a1d2/12.374126a6187eaf545b3a1dc.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8 Lenke til et annet nettsted.


 • Bilde
  Valgresultat - NTFs representantskapsmøte 2023
  Etter to lange dager ble representantskapsmøtet avsluttet med valg på NTFs sentrale tillitsvalgte. Både president og visepresident ble gjenvalgt, og ellers ble valgkomiteens innstilling fulgt med noen få unntak.
  Läs mer

 • Bilde
  Nye policydokumenter vedtatt av NTFs representantskap
  Blant en rekke saker på årets representantskapsmøte skulle deltakerne vedta hele fire nye policydokumenter på utvalgte innsatsområder som peker ut retningen for NTFs politikk. D et var mye engasjement rundt policydokumentene i ulike kanaler både i forkant av møtet og under selve møtet.
  Läs mer

 • Bilde
  Vi skal sikre deg en god bankavtale fra 2024
  – NTF er opptatt av at medlemmene skal ha gode og økonomisk gunstige fordelsavtaler. Det kan vi garantere at medlemmene får også etter at avtalen med Danske Bank opphører ved årsskiftet, sier Tannlegeforeningens generalsekretær Morten Harry Rolstad.
  Läs mer

 • Bilde
  Følg NTFs representantskapsmøte via strømming
  24.-25. november er det representantskapsmøte i NTF og for første gang vil møtet være tilgjengelig for medlemmer via strømming. Til debatt er blant annet policydokumenter og endringer i obligatorisk etterutdanning, og NTF håper flere nå vil følge med på vedtak og avstemninger på nett.
  Läs mer

 • Bilde
  Videreutdanning i lystgass er åpent for søknad
  Du kan nå søke på kurs i farmakologisk behandling av angst og uro under tannbehandling i regi av NTF og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
  Läs mer

 • Bilde
  Tannhelseutvalget:
  Hva skjer? Og hva gjør NTF?

  Regjeringen oppnevnte Tannhelseutvalget sommeren 2022. Utvalget har fått i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, se på ulike modeller og løsninger og legge frem en NOU sommeren 2024. Men hva skjer egentlig i utvalgsarbeidet? Og hvordan arbeider NTF opp mot utvalget?
  Läs mer

 • collage bilder fra landsmøte
  Takk for i år – NTFs landsmøte 2023
  Nok et vellykket landsmøte og Nordental er over, og vi kan se tilbake på tre særdeles innholdsrike og hyggelige dager på Lillestrøm.
  Läs mer

 • Bilde
  Priser og hederstegn på NTFs landsmøte 2023
  Det er alltid hyggelig å kunne hedre dyktige kollegaer og engasjerte tillitsvalgte. NTFs landsmøte setter en verdig ramme for dette, og tradisjonen tro ble det delt ut en rekke priser og hederstegn under årets arrangement.
  Läs mer

 • Høring
  På høring om "Bo trygt hjemme"-reformen
  Eldreomsorg og eldres helse er en viktig sak i politikken og var det under høstens valgkamp. Nå behandler Stortinget egen melding om eldre og deres muligheter til å bo trygt hjemme. God munnhelse er del av behovene som må dekkes og presidenten i NTF, Heming Olsen-Bergem, begrunnet hvorfor på høringen.
  Läs mer

 • Bilde
  Takk til alle som deltok i medlemsundersøkelsen!
  NTF gjennomførte i høst en helt ny medlemsundersøkelse for å hente inn verdifull innsikt og viktige tilbakemeldinger fra medlemmene. Undersøkelsen er nå avsluttet, og vi har begynt å hente ut resultater og analyser.
  Läs mer

 • Bilde
  NTF på høring om statsbudsjettet
  Mandag 16. oktober var NTF på høring om statsbudsjettet 2024. Blant områdene som ble trukket frem var manglende finansiering av DOT, vedvarende underfinansiering av stønadsordningen og reduksjon i midler til TOO-ordningen.
  Läs mer

 • Bilde
  NTF kritisk til forslag til endringer i Tannhelsetjenesteloven
  Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juni på høring Forslag til endringer i lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven) og forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten (rett til tannhelsetjenester for unge voksne, personer med rusmiddelavhengighet og personer innsatt i fengsel). I slutten av september leverte Tannlegeforeningen et kritisk høringssvar, og er bekymret over virkelighetsbeskrivelsen i høringsutkastet og flere av departementets forslag.
  Läs mer

 • Bilde
  Representantskapssakene er publisert
  Det er igjen duket for samling av NTFs høyeste myndighetsorgan – representantskapet. Alle saker med saksfremlegg og vedlegg er nå publisert på NTFs nettsted!
  Läs mer

 • Akademikerprisvinner Anne Sverdrup-Thygeson
  Anne Sverdrup-Thygeson er vinneren av Akademikerprisen 2023
  I dag morges ble det offentligjort at professor Anne Sverdrup-Thygeson får årets Akademikerpris. Hun mottar prisen for sin forskning, formidling og innsats for artsmangfold og bærekraft.
  Läs mer

 • Bilde
  Tannhelsebudsjettet for 2024 - et hvileskjær
  Forrige uke la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2024. For tannhelseområdet tilsier budsjettforslaget at en mer eller mindre er på stedet hvil.
  Läs mer

 • Bilde
  Ny dato - webinar om periodonti
  Webinaret "Tenner på tåspissen" som var planlagt avholdt i september måtte dessverre utsettes, men nå er ny dato klar: 9. november!
  Läs mer

 • Bilde
  Husk frist for lav påmeldingsavgift!
  6. oktober øker deltakeravgiften til landsmøtet med 600 kr. Det er ingen grunn til å vente med påmeldingen - meld deg på NÅ!
  Läs mer

 • Bilde
  Støtt opp om Stopptober
  I oktober kjører Helsedirektoratet i gang røykesluttkampanjen Stopptober. Målet er å få dagligrøykere til å gjøre et slutteforsøk i 28 dager, og å støtte og heie på alle som slutter. NTF håper medlemmene benytter anledningen til å ta opp temaet med pasientene.
  Läs mer

 • Bilde
  Nytt lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor
  NTF har i samarbeid med Handelshøyskolen BI utviklet en ny og forbedret versjon av vårt lederkurs som skal gjøre tannleger til bedre ledere og bidra til gode, lønnsomme og effektive arbeidsplasser. Kurset gir 5 studiepoeng og 40 timer i NTFs etterutdanningssystem, og er kun for tannleger som er medlemmer av NTF.
  Läs mer

 • Bilde
  Ny tid for "Presidentens time"
  Utover høsten flyttes medlemstilbudet "Presidentens time" til andre tirsdag i måneden, kl. 20:00
  Läs mer

Innledning

Innhold

Sist oppdatert: 8. mai 2023