Kraftig økning i tannlegesaker hos NPE

Bilde

Over 500 nordmenn har søkt Norsk Pasientskadeerstatning om erstatning etter tannbehandling i første halvår av 2024. Dette er en økning fra i fjor, som også var et rekordår for antall klagesaker, men det kan ligge flere viktige årsaker bak økningen.

Etter flere år med stabile tall så NPE en stor økning i antall erstatningssøknader etter tannbehandling i 2023. Denne trenden fortsetter altså inn i 2024.

- Erstatningssøknader etter tannlegebesøk er helt klart området som har økt mest når vi nå går gjennom tallene for 2024, så langt, sier Kristin Cordt-Hansen, direktør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i en pressemelding på NPEs nettsted Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Økningen må selvfølgelig tas på alvor, men kan ha flere naturlige årsaker. For det første blir ordningen stadig bedre kjent blant både tannleger og pasienter. De siste årenes prisøkning kan også ha ført til at flere overskrider 10.000-kronersgrensen for erstatningskrav. I tillegg kan det være lavere terskel for å klage siden pasientene betaler hele regningen selv i privat tannhelsetjeneste, uten at de får noen støtte fra det offentlige.

Det er også viktig å se tallene i en større kontekst. 500 mottatte tannsaker så langt i år, er tross alt et lite tall med tanke på hvor mange som får behandling.

- Det utføres svært mange tannbehandlinger i privat tannhelsetjeneste i løpet av et år. Privat tannhelsetjeneste har ansvar for ca. 3,7 millioner pasienter, og vi regner med at ca. 3 millioner behandles i løpet av et år, mange flere ganger i løpet av året, sier Olsen-Bergem i en uttalelse til NPE.

- Derfor er det fint at vi har en ordning der pasienter kan søke erstatning for det økonomiske tapet de har hatt som følge av feilbehandling, sier Olsen-Bergem.

NPE-direktøren trekker også frem samarbeidet med Tannlegeforeningen som et viktig bidrag til at tannleger og pasienter får god informasjon om ordningen. Cordt-Hansen sier det er positivt at flere som har krav på erstatning søker om det. - Det viser at ordningen er viktig og fungerer, avslutter Cordt-Hansen.

Les mer:

Sist oppdatert: 27. juni 2024