Mønsteravtalen - lønnsregulering for tannhelsesekretærer 2024

Bilde

Tannlegeforeningen og henholdsvis Fagforbundet og Parat har blitt enige i hovedoppgjøret 2024 for Mønsteravtale for tannhelsesekretærer.

Informasjon sendes også ut per e-post til alle medlemmer registrert som privat i NTFs medlemsregister. Logg deg inn på "Min side" Lenke til et annet nettsted. med medlemsnummer og passord, og velg "Min profil" for å sjekke om vi har riktig kontaktinformasjon.

Den økonomiske rammen ligger innenfor rammen i det såkalte Frontfaget og oppgjørene i offentlig sektor.

De generelle tilleggene ligger i spennet fra kr 25 500 til kr 34 800 avhengig av stilling og ansiennitet.

Virkningsdatoen er satt til 1. mai 2024 og minstelønnssatsene reguleres tilsvarende.

Kveldstillegget økes fra kr 28 til minst kr 40 pr time og matpengesatsen for overtidsarbeid økes fra 96 til 107 kroner.

Det er ikke gjort endringer i teksten, men partene skal i kommende tariffperiode nedsette et partssammensatt utvalg for se på mulige forbedringer av teksten i avtalen.

1. Generelt tillegg

Det gis følgende generelle tillegg pr. år med virkning fra 1. mai 2024

Stilling

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

34 800

28 300

25 500

25 500

25 500

25 500

25 500

Tannhelsesekretær

25 500

25 500

25 500

27 500

27 500

27 500

33 300

 

2. Minstelønnstabell

Følgende nye minstelønnssatser gjøres gjeldene fra 1. mai 2024

Stilling

0 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

386 000

389 000

397 100

443 400

483 200

Tannhelsesekretær

440 300

447 000

458 000

502 200

520 600


Ny avtale og informasjon om denne vil bli lagt ut på NTFs nettsted under Jus og arbeidsforhold / verktøykasse Lenke til et annet nettsted. (krever innlogging).

Sist oppdatert: 27. juni 2024