Revidert budsjett uten faglig forankring: Venstresiden med skylapper på

Bilde

SV og regjeringen har blitt enige om revidert budsjett for 2024 og utvider refusjonsordningen for tannhelseutgifter for unge voksne. Per 1. juli blir det lovfestet en 75% refusjon for aldersgruppen 19 til 24 år. Nå utvides ordningen til å gjelde 25- og 26-åringer fra 1. juli og regjeringen har lovet å fremme en lovendring i løpet av 2024.

-Hvorfor venstresiden ønsker å bruke sårt tiltrengte millioner til tannhelsetjenesten på unge, friske mennesker er meg en gåte, sier en undrende Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening; -Det er bra med friske midler til tannhelse, men målgruppen er helt feil. Offentlige tannhelsekroner bør gå til de som trenger det mest, når midlene er begrenset. Det er de pleietrengende eldre, de sårbare pasientene med store tannhelseutfordringer, pasienter med sykdom som påvirker munnhulen og de rusmiddelavhengige som trenger disse pengene nå, ikke friske 25- og 26-åringer!

SV og regjeringen ble i forbindelse med statsbudsjettet 2022 enige om å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten. Tannhelseutvalget ble satt ned høsten 2022 og skal levere sin rapport 1. oktober 2024. Mens utvalget har jobbet har SV og regjeringen likevel fortsatt å øke tildelingene til tannhelsetjenesten. Samtidig har de vedtatt endringer i tannhelsetjenesteloven for å inkludere rusmiddelavhengige og innsatte i fengsel i tannhelsetjenesteloven, samt utvidet refusjonsordningen for unge voksne fra 21 til 24 år.

Totalt er det tilført over 1 milliard friske kroner til den offentlige tannhelsetjenesten, men nær 600 millioner kroner av disse går nå til de aller friskeste. -Dette er ren velferdspopulisme, sier en oppgitt tannlegepresident; -Til tross for at det heter tannhelse, har disse bevilgningene lite å gjøre med helse. Jeg skulle ønske at politikerne stoppet opp og ventet på NOU’en i oktober slik at det er et helsefaglig behov som legges til grunn for bevilgningene.

Sist oppdatert: 19. juni 2024