Sykehjelpsordningen - ny søknadsportal og nytt saksbehandlingssystem

Bilde

Sykehjelpsordningen for tannleger har lansert en helt ny søknadsportal og et nytt saksbehandlingssystem.

NTF har siden i fjor vår gjennomført et prosjekt for å utvikle en helt ny søknadsportal for Sykehjelpsordningen. Den nye digitale søknadsportalen vil gi deg som skal søke om stønad en mye bedre brukeropplevelse og en sikker kanal for kommunikasjon med saksbehandler om søknaden din

Prosjektet har i tillegg utviklet et nytt saksbehandlingssystem som vil gi saksbehandler bedre oversikt over åpne og tidligere saker, og som legger til rette for mer effektiv saksbehandling og utbetaling av stønader. 

Klikk her for å lese mer om Sykehjelpsordningen for tannleger

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på post@sykehjelpsordningen.no

Sist oppdatert: 14. juni 2024