Undersøkelse om kompetansesammensetning og bruk av digital teknologi i tannbehandling

Bilde

Medlemmer av NTF inviteres til å delta i en nettbasert spørreundersøkelse som evaluerer dagens kompetansesammensetning og bruk av digital teknologi blant tannleger og tannpleiere i fire europeiske land: Norge, Irland, Ungarn og Estland.

Undersøkelsen er en del av Prudent-prosjektet (Prioritization, incentives and Resource use for sUstainable DENTistry), og gjennomføres som et samarbeid mellom partnere fra Nederland, Tyskland, Danmark, England, Estland, Frankrike, Ungarn, Irland, Malta, Norge og Portugal.

NTF videreformidler med dette invitasjonen til å delta i undersøkelsen:

Kjære kollega,

Vi inviterer deg med dette til å delta i en nettbasert spørreundersøkelse som evaluerer dagens kompetansesammensetning og bruk av digital teknologi blant tannleger og tannpleiere i fire europeiske land: Norge, Irland, Ungarn og Estland.

Undersøkelsen gjennomføres som en del av det EU Horizon Europe-finansierte prosjektet PRUDENT (prosjekt-ID: 101094366). Resultatene vil bli brukt som grunnlag for å vurdere behovsbaserte modeller for tannhelsepersonell.

Det tar ca. 20 minutter å svare på undersøkelsen. Klikk her for å åpne undersøkelsen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Vi takker for din verdifulle tid!

Ave Põld (Estonian Dental Association, Tallinn, Estonia)
Orsolya Németh (Semmelweis University, Budapest, Hungary)
Monirul Islam and Noel Woods (Cork University Business School, Cork, Ireland)

 

Dear colleague,

We invite you to contribute to an online survey evaluating the current skill-mix and digital technology adoption of oral care providers in four European countries: Norway, Ireland, Hungary and Estonia.

This research is being done as part of the EU Horizon Europe funded project PRUDENT (project ID: 101094366) and results from this survey will be used to inform needs-based health workforce modelling for oral health.

The survey will take about 20 minutes to complete, please click here to open the survey Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

We thank you for your valuable time!

Sincerely,

Ave Põld (Estonian Dental Association, Tallinn, Estonia)
Orsolya Németh (Semmelweis University, Budapest, Hungary)
Monirul Islam and Noel Woods (Cork University Business School, Cork, Ireland)

Sist oppdatert: 4. juni 2024