Akademikernes streik er Tannlegeforeningens streik

Bilde

Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne holder tale foran Stortinget. (C) Heming Olsen-Bergem, NTF president

Akademikerne lyktes ikke å komme til enighet med staten i forhandlingene om ny hovedtariffavtale og har gått ut i streik. Det betyr at alle medlemsforeningene, som Tannlegeforeningen, i Akademikerne streiker i staten.

Akademikerne streiker for å forsvare tariffavtalen vår. I 2016 oppnådde vi en tariffavtale som gir oss muligheten til å forhandle lønn slik vi mener er best, gjennom lokale kollektive forhandlinger. Staten vil at alle fire arbeidstakerorganisasjonene (Akademikerne, Unio, LO Stat og YS Stat) skal ha lik tariffavtale. Akademikerne er ikke enig i det. Akademikerne vil ikke akseptere en tariffavtale som er dårlige enn avtalen vi har i dag.

Vi må kjempe for å ikke komme tilbake til en avtale som åpner for sentral fordeling av lønn som aldri har lønt seg for Akademikernes medlemmer. Gjentatte oppgjør med lavtlønnsprofil og store kronetillegg har tidligere ført til at høyt utdannede har fått en dårligere lønnsutvikling enn andre i staten over tid.

Gjennom streiken skal våre tillitsvalgte ikke delta på noen møter med arbeidsgiver.
Og foreningen generelt ikke ha møter med staten, verken regjering, departement eller underliggende etater.

Det anbefales også å avlyse møter med politikere på Stortinget, men her kan man utvise skjønn og se an tema og hvem man møter.

-Akademikernes streik er vår streik, sier Heming Olsen-Bergem, president i NTF; -Det er ikke mange tannleger som er tatt ut i streik ennå, men årsaken til at vi er i streik er like viktig for oss, som en del av Akademikerne. Vi streiker for at kompetanse skal verdsettes. Staten trenger akademikere.

Staten trenger blant annet at tannleger velger å forfølge en akademisk karriere. Men når utdanningsinstitusjonene ikke tilbyr konkurransedyktig lønn blir rekrutteringen utfordrende. Dette trekkes frem av blant annet av Siri Flagestad Kvalheim, førsteamanuensis ved institutt for klinisk odontologi på UiB, i sin artikkel i Khrono; Tannlegestudiet — utdanning på sparebluss Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Sist oppdatert: 29. mai 2024