Støtt opp om tobakkskampanjen "Generasjon FRI"

Bilde

Illustrasjon: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har lansert en ny tobakkskampanje rettet mot unge, som omfatter både røyk, snus og vape. NTF oppfordrer medlemmene til å støtte opp om kampanjen og dele informasjon om kampenjen på klinikken og i sosiale medier.

Helsedirektoratet lanserte i mai 2024 en ny kampanje om nikotin, dvs. røyk, snus og vape (e-sigaretter). Kampanjen har som overordnet mål å bidra til å forebygge og redusere tobakks- og nikotinbruk blant ungdom, i tråd med regjeringens tobakksstrategi Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. Hovedmålgruppen er ungdom 13-17 år.

Kommunikasjonsmål for kampanjen er økt kunnskap om skadevirkninger av nikotin og tobakksprodukter, økt kjennskap til hjelpetilbudene (slutta-app, artikler og spørretjenesten på ung.no og slutta.no / helsenorge.no), samt å påvirke holdninger til nikotin- og tobakksprodukter. Hovedbudskapet er at nikotin er svært avhengighetsskapende, og at å være avhengig av nikotin er tap av frihet. Å være fri fra nikotin er derimot å være fri til å gjøre som man vil, bestemme over egen kropp og ta egne valg. Kampanjens landingsside er ung.no/nikotin Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

NTF oppfordrer våre medlemmer, spesielt de i offentlig tannhelsetjeneste, til å spre informasjonen til pasienter i målgruppen. Kampanjemateriell til bruk på klinikken kan lastes ned på helsedirektoratets nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 29. mai 2024