Har du benyttet deg av medlemsfordelen gratis advokathjelp?

Bilde

For snart et år siden inngikk Akademikerne Pluss en avtale om medlemsfordel på privatjuridisk advokathjelp med Advokatfirmaet Nova. De har nå tatt et tilbakeblikk på året og sett på hvilke saksområder som går igjen blant akademikere, og hvordan medlemmene bruker tilbudet om gratis advokathjelp.

Mange vil oppleve å komme i en situasjon hvor man har behov for privatjuridisk råd og bistand, bl.a. innen arv, skatt, kontraktinngåelser og kjøp/salg av bolig. For snart et år siden inngikk NTF gjnnom Akademikerne Pluss en avtale om medlemsfordel på privatjuridisk advokathjelp med Advokatfirmaet Nova. Her finner du mer informasjon om deres erfaringer av samarbeidet så langt og hvordan medlemmene benytter seg av tibudet.

– Nå har avtalen løpt i snart et år, og noen saksområder har begynt å peke seg ut, sier Espen Auberg, partner og advokat i Advokatfirmaet Nova. – For det første dreier mange av henvendelsene fra medlemmene seg om fast eiendom. For de fleste vil en stor del av private verdier være knyttet til bolig eller hytte. Fast eiendom er et stort fagfelt som favner bredt, men mange av sakene vi behandler er tvister. Tvistene kan være knyttet til kjøp av en ny eller brukt bolig eller hytte, tvister med borettslag eller sameier, tvister om husleie eller tvister med håndverkere.

Videre forteller Auberg at familierett utgjør en forholdsvis stor del av henvendelsene fra medlemmene. Der bistår vi mye i forbindelse med pågående samlivsforhold og ved samlivsbrudd. Også innen arverett ser vi at det er et stort behov for bistand for medlemmene, både når det gjelder arveoppgjør, men også i forbindelse med opprettelse av testament og fremtidsfullmakt.

Dette er sakene flest medlemmer trenger råd og bistand til:

  • Reklamasjon og oppfølging mot selger og selgers forsikringsselskap etter at det er oppdaget mangler ved kjøp av bolig.
  • Utarbeidelse av fremtidsfullmakt enten for medlem selv eller for medlemmers ektefelle eller foreldre.
  • Oppfølging mot bilselger etter kjøp av bil, krav om prisavslag eller heving.
  • Opprettelse av selskap for medlemmer som utøver samme yrke i samme lokaler.
  • Utarbeidelse av samboerkontrakt, gjerne i forbindelse med kjøp av bolig.

Dette er medlemsfordelen
Samarbeidet med Advokatfirmaet Nova gir deg som medlem hele tre timers gratis advokathjelp innen privatrettslige områder. Formålet med tre timer gratis rådgivning er for at du skal kunne få løst problemstillingen din innenfor gratistilbudet. Skulle du derimot trenge mer tid til å få saken din løst, tilbyr Advokatfirmaet Nova en rabattert medlemspris på 1400 kr eks. mva.

Les mer om medlemsfordelen på www.juridisk.akademikernepluss.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Trenger du bistand i saker som omhandler jobb, arbeidssituasjon og/eller arbeidsgiver?
NTF yter kostnadsfri juridisk medlemsrådgivning og advokatbistand til våre medlemmer. Dette gis enten du er praksiseier, assistenttannlege eller ansatt tannlege. Les mer på tannlegeforeningen.no/jus

Sist oppdatert: 28. mai 2024