NOUen fra Tannhelseutvalget utsatt

Bilde

Regjeringen oppnevnte Tannhelseutvalget sommeren 2022. Utvalget fikk i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, samt se på ulike modeller og løsninger. Utvalget skulle legge frem sin utredning (NOU) i juni, men har nå fått ny frist til 1. oktober 2024.

Utvalgsleder Evy-Anni Evensen sendte tidligere i vår et brev til regjeringen hvor hun ba om å få utsatt fristen for å levere utredningen.

«Det brede mandatet og behovet for å innhente nødvendig kunnskapsgrunnlag har samlet sett påvirket utvalgets fremdrift med hensyn til analyser og forslag», skriver Evensen i brevet som er gjengitt på Altinget.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

«En utsettelse vil gi merverdi både knyttet til kvaliteten på analysene og anbefalinger som utvalget ønsker å gi. En utsettelse vil derfor bidra til at utvalgets mandat svares ut på en mer betryggende og gjennomarbeidet måte.»

Søknaden om utsettelse ble innvilget, og ny frist er satt til 1. oktober.

Om utvalget:

Utvalget ledes av Evy-Anni Evensen, og består for øvrig av seks kvinner og seks menn fra ulike institusjoner og deler av landet, og med ulik kompetanse innen samfunnsøkonomi, statistikk, jus, offentlig og privat tannhelsetjeneste, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. NTFs president er medlem i utvalget. Det er også Farshad Alamdari, som er overtannlege i Innlandet og leder av NTFs sentrale forhandlingsutvalg (SF) og dermed medlem i NTFs hovedstyre. Alamdari er imidlertid oppnevnt som privatperson, ikke på vegne av NTF.

Les mer:

Sist oppdatert: 28. mai 2024