Streikekafé og appell

Bilde

Akademikerne Stat er i streik og støtteapparatet er igang.

Akademikerne har nå tatt ut ansatte i 9 statlige virksomheter i streik.

Virksomhetene er: Arbeidstilsynet (Oslo City), Finansdepartementet, Kripos (Nils Hansensvei 25), Landbruks- og matdepartementet, Mattilsynet (Lakkegata, Holberg terrasse), NVE (Middelthunsgate 29), Oslo politidistrikt (Grønlandsleiret, sentrum politistasjon), Landbruks- og Matdepartementet, Samferdselsdepartementet og Statens Jernbanetilsyn (C.J. Hambros plass).

Representanter fra Akademikerne (statsutvalget) vil besøke streikestandene i løpet av de kommende dagene.

I forbindelse med den pågående streiken organiseres der streikekafé og det vil holdes appeller utover dagen.

I Oslo er det streikekafé på Brød og Sirkus i Tordenskioldsgate 3. Fredag 24. mai vil streikekafeen være åpen fra kl 9 og til kl 16, og hver ukedag fra mandag 27.mai kl 8 – 16. Kom gjerne innom streikekafeen for å vise din støtte.

Det holdes appell på Egertorget i Oslo sentrum kl 1300. Vi oppfordrer alle til å møte opp ved disse apellene.

Streikeviljen er stor og vi oppfordrer til støtte og engasjement

Mer informasjon kommer.

Sist oppdatert: 24. mai 2024