Ønsker mer penger til oppsøkende virksomhet

Bilde

SVs Marian Hussain og NTFs president Heming Olsen-Bergem

I løpet av mai måned har NTF vært innom Stortinget og møtt en rekke partier. I dag var turen kommet til SV og deres helsepolitiske talsperson Marian Hussain. Tema for møte var innspill til det nye endringsforslagene for tannhelsetjenesteloven og forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen har fremmet forslag til endringer i tannhelsetjenesteloven og vil lovfestet rett til nødvendig tannhelsehjelp for enkelte personer med rusmiddelavhengighet og til personer innsatt i fengsel i kriminalomsorgen. Etter påtrykk fra SV har regjeringen også foreslått å utvide dagens gruppe D med 21-24-åringene. De har videre foreslått å oppheve prioritering mellom de ulike gruppene.

NTF er, som flere andre aktører, skeptiske til at det foreslås endringene i lovverket nå, før Tannhelseutvalget har levert sin rapport. NTF støtter likevel prinsipielt forslag om lovfestet rett til nødvendig tannhelsehjelp for enkelte personer med rusmiddelavhengighet og til personer innsatt i fengsel i kriminalomsorgen, men vi er fortsatt kritiske forslaget om å lovfeste rettigheter til aldersgruppen 21-24 år. NTF er også positive til oppheving av prioriteringsbestemmelsen mellom de ulike gruppene som er listet opp i loven.

NTF er særlig kritiske til departementets nye forståelse av hvem et regelmessig og oppsøkende tilbud skal gjelde og fremholder at alle grupper, foruten om gruppe D, faktisk trenger regelmessig og oppsøkende tilbud.

Med det NTF anser som en reell utvidelse av lovens nedslagsfelt bør det følge friske midler, særlig om et oppsøkende og regelsmessig tilbud skal ivaretas. Men helse- og omsorgsdepartementet er av annen oppfatning. Regjeringen har sågar foreslått i revidert nasjonalbudsjett 2024 å svekke folketrygden med 10 millioner kroner, da erfaringene i årets første kvartal er at det ikke søkes om stønad i like mye monn som tidligere antatt. De 10 millioner kronene er foreslått til andre prioriteringer innenfor budsjettets rammer, men NTF foreslår heller at disse pengene (og gjerne mere til), skal overføres den offentlige tannhelsetjenesten.

Les NTFs innspill til Stortinget om Lovprop. 60 her , 72.1 kB, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 27. mai 2024