TannBarn utvidet med nytt kapittel

Bilde

Den nasjonale faglige retningslinjen «Tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år» (også kalt TannBarn), er nå utvidet og publisert med Kap. 11 «Lokal anestesi, smertestillende legemidler, sedasjon eller generell anestesi (narkose) ved tannbehandling av barn og unge».

Helsedirektoratet publiserte del 1 av den nasjonale faglige retningslinjen i 2018, og fulgte opp med del 2 i 2022. Ved å publisere det manglende kapittelet er retningslinjen nå helt ferdigstilt.

Klikk her for å lese det nye kapittelet Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Målgruppen for retningslinjen er ledere av den offentlige tannhelsetjenesten og personell som yter tannhelsetjenester til barn og unge, også i privat sektor.

Hva er en nasjonal faglig retningslinje? (tekst hentet fra Helsedirektoratets sider)

Nasjonale faglige retningslinjer blir gitt på områder med behov for nasjonal normering.

Hensikten med Helsedirektoratets normerende produkter er å hindre uønsket variasjon og sikre god kvalitet i tjenesten, bidra til riktige prioriteringer i tjenesten og løse samarbeidsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp.

Helsedirektoratets råd og anbefalinger er ikke rettslig bindende for tjenesteyterne, men beskriver nasjonale helsemyndigheters oppfatning av for eksempel

  • hva som er god faglig praksis
  • hvordan relevant regelverk skal tolkes
  • hvilke prioriteringer som er i samsvar med vedtatt politikk på helse- og omsorgstjenesteområdet og andre tilgrensende sektorer.

De normerende produktene har ikke innbyrdes rangering. Grad av normering angis av teksten.

  • Når Helsedirektoratet sier «skal» er enten innholdet regulert i lov eller forskrift, eller anbefalingen/rådet så klart faglig forankret at det sjelden er forsvarlig ikke å gjøre som anbefalt.
  • Når det står «bør» eller «anbefaler» er det en sterk anbefaling/råd som vil gjelde de aller fleste.
  • Når det står «kan» eller «foreslår» er det en svak anbefaling/råd der ulike valg kan være riktig.

Les mer:

Sist oppdatert: 14. mai 2024