NTF støtter foreslåtte endringer til tannhelsetjenesteloven, men....

Bilde

Regjeringen har fremmet forslag til endringer av tannhelsetjenesteloven. Forslagene vil gi flere pasientgrupper, som den offentlige tannhelsetjenesten også i dag har ansvaret for gjennom ulike vedtak og ordninger, en lovfestet rett til nødvendige tannhelsetjenester. NTF støtter at disse gruppene får et lovfestet tilbud, men har noen bemerkninger til forslagene.

Gjennom hele inneværende stortingsperiode har det vært jobbet med økt finansiering til den offentlige tannhelsetjenesten, med blant annet utvidelse av refusjonsordning for 21-24-åringer.

I 2023 hadde helse- og omsorgsdepartementet på høring flere forslag om utvidelse av dagens tannhelsetjenestelov - en utvidelse som lovfester rett til nødvendig tannhelsehjelp for enkelte personer med rusmiddelavhengighet og til personer innsatt i fengsel i kriminalomsorgen. Dette støtter Tannlegeforeningen prinsipielt, men er kritiske til den manglende finansieringen av disse tjenestene.

Det foreslås også å lovfeste rettigheter til aldersgruppen 21-24 år, og her har NTF vært tydelig i sin kritikk. Dette er ikke den riktige gruppen å prioritere, og særlig utfordrende blir det når departementet også foreslår å oppheve prioriteringsbestemmelsen mellom de ulike gruppene som omfattes av tannhelsetjenesteloven. Konsekvensene av forslagene må utredes før det kan iverksettes, og at de lovpålagte oppgavene må fullfinansieres. Men her har Tannlegeforeningen ikke blitt hørt.

NTF er også kritiske til at det fremmes endringer til loven før Tannhelseutvalget har levert sin utredning. Dette skjer 20. juni og rapporten vil være en oppdatering på tannhelsenstatusen i Norge. Men regjeringspartiene og SV synes å ha dårlig med tid.

Forslagene er sendt Stortinget for behandling og NTF avlevert skriftlig høringsinnspill 22. april. Nå inviterer Tannlegeforeningen seg til møte med partiene i helse- og omsorgskomiteen før saken endelige behandles i Stortinget.

Les NTFs høringsinnspill her , 72.1 kB, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 2. mai 2024