Stipend til odontologiske utenlandsopphold

Bilde

Har du planer om odontologiske studieopphold i utlandet eller representere norsk odontologi i internasjonale møter? Da har du muligheten til å søke om stipend fra Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren (søknadsfrist 1. november)

Minnefondets formål er å fremme kontakten mellom norsk og internasjonal odontologi ved å yte stipender til tannleger som er medlem av NTF for studieopphold i utlandet eller representasjon av norsk odontologi i internasjonale møter.

Fondet er søkbart for 2024, og søknad om bidrag fra stiftelsen må være innsendt NTF innen 1. november 2023.

Mer informasjon om fondet og lenke til søknadsskjema finner du på www.tannlegeforeningen.no/fond Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 29. august 2023