Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Ny medlemsundersøkelse

Bilde

I dag sender NTF ut lenke til en helt ny medlemsundersøkelse. Målet er å få en oppdatert innsikt i sammensetningen av medlemsmassen, hva som opptar våre medlemmer og hva de syns om den jobben foreningen gjør. Dette er viktig informasjon for foreningen og vi oppfordrer alle medlemmer til å svare på undersøkelsen.

Medlemsundersøkelsen er rettet mot alle yrkesaktive medlemmer og blir sendt ut per e-post. Det vil ta kun 5-7 minutter å svare på medlemsundersøkelsen, og NTF planlegger å gjennomføre den hvert andre år fra og med 2023.

Undersøkelsen er en viktig del av foreningens innsiktsarbeid. NTF har som mål å samle alle tannleger i en forening som ivaretar deres interesser. For å lykkes med dette er vi anhengig av å få innspill om hva som opptar medlemmene, tilbakemeldinger på den jobben foreningen gjør og hva vi bør prioritere å jobbe videre med de neste årene.

Fortell oss hva dere mener!

Frist for å svare på undersøkelsen er 11. september

Spørsmål?

Har du spørsmål til undersøkelsen kan du kontakte organisasjonssjef Thomas Eide Holmen på e-post teh@tannlegeforeningen.no.

Ikke mottatt?

Dersom du er yrkesaktivt medlem, men ikke har mottatt eposten er det viktig at du sjekket søppelpost og/eller sjekker at vi har riktig epost registrert på ditt medlemskap. Dette gjør du ved å logge inn på www.tannlegeforeningen.no/minside

Sist oppdatert: 28. august 2023