Enighet om pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser

Bilde

Akademikerne og de øvrige partene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har kommet til enighet med regjeringen om pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser født 1963 og senere. Om tannlegene er en av de yrkesgruppene som skal ha særaldersgrense i fremtiden skal avklares innen 1. juli 2024.

Forhandlingene med arbeids- og inkluderingsdepartementet startet før sommeren. Bakgrunnen er avtalen om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor, som ble inngått mellom partene i mars 2018.

Hovedelementet i avtalen er at ansatte med særaldersgrense 60 år mottar et livsvarig tillegg (særalderspåslag) fra fylte 67 år på 7,7 % av sluttlønn. For ansatte med særaldersgrense 65 år gis det et livsvarig tillegg (særalderspåslag) på 5,8 % av sluttlønn.

Disse skal tjene opp pensjon i påslagsmodellen på samme måte som øvrige ansatte i offentlig sektor. Men de som går av tidlig på grunn av særaldersgrense får kortere opptjening i påslagsordningen. Forhandlingene har avklart tilleggsytelser til ansatte med særaldersgrense, kalt tidligpensjon og særalderspåslag.

For NTFs medlemmer gjelder avtalen tannleger som er ansatt i kommuner og fylkeskommuner med særaldersgrense 65 år, i tillegg til medlemmer i forsvaret med særaldersgrense 60 år.

Det er ikke avklart om tannlegene er en av de yrkesgruppene som skal ha særaldersgrense i fremtiden. Partene er enige om at dette skal avklares innen 1. juli 2024. De som eventuelt i fremtiden skal ha særaldergrense vil bli kompensert med et påslag definert i nevnte avtale.

Her finner du fremforhandlet avtale Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les mer om forhandlingene på www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. og/eller www.regjeringen.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 29. august 2023