Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning med studiestart høsten 2024

Bilde

Det skal tas opp kandidater innen ulike fagdisipliner i den utstrekning ressurssituasjonen tillater det ved alle de tre norske lærestedene. Søknads- og dokumentasjonsfrist er 10. september 2023.

Alle kandidater som blir tatt opp, vil bli registrert som student ved ett av universitetene.

Av tabellen fremgår det hvilke fagdisipliner det planlegges opptak til ved de ulike lærestedene. Utdanningsinstitusjonene ber om at det kun søkes om opptak til ett fagfelt.

Fagdisiplin

Bergen

Oslo

Tromsø

Endodonti

Opptak

Opptak

Ikke opptak

Kjeve- og ansiktsradiologi

Opptak

Opptak

Ikke opptak

Kjeveortopedi

Ikke opptak

Opptak

Ikke opptak

Oral kirurgi og oral medisin

Opptak

Opptak

Opptak

Pedodonti

Opptak

Opptak

Ikke opptak

Periodonti

Opptak

Opptak

Ikke opptak

Oral protetikk

Opptak

Opptak

Ikke opptak


Søknad og opptak

For utfyllende informasjon om kontakt, opptak, rangeringskriterier, søknad og informasjon om de ulike lærestedene og deres spesialistutdanningsprogram, se:

   10. september 2023 er søknads- og dokumentasjonsfrist.

   Søknaden og relevant dokumentasjon i pdf-format legges inn elektronisk via Søknadsweb Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

   Søknader sendt på andre måte (per posten eller e-post) og ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

   Opptaket forventes sluttført i februar/mars 2024.

   Sist oppdatert: 16. juni 2023