Danske Bank går ut av det norske privatmarkedet

Bilde

I dag ble det kjent at Danske Bank ønsker å gå ut av det norske privatmarkedet og jobber nå med å selge virksomheten. Akademikerne Pluss er i forhandlinger om en konkurransedyktig og god bankavtale for fremtiden, og ny banktilbyder vil bli avklart i løpet av juni. Alle eksisterende avtaler fortsetter som før, og kunder og medlemmer behøver ikke å foreta seg noe på nåværende tidspunkt.

- Akademikerne Pluss følger markedet tett, og har i år deltatt i forhandlinger om en ny bankavtale som vil sikre et godt medlemstilbud også i fremtiden, sier NTFs generalsekretær Morten Harry Rolstad.

- Tannlegeforeningen skal sikre et attraktivt og godt banktilbud for sine medlemmer, slik at de slipper å måtte forhandle med banken selv. Vi venter at ny banktilbyder vil bli avklart i løpet av juni, og vil informere nærmere så snart dette er avgjort.

For mer informasjon - se www.akademikernepluss.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Om bankavtalen
Akademikerne Pluss forhandler bankavtale på vegne av ca 105.000 medlemmer i Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Veterinærforeningen, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Arkitektenes fagforbund (AFAG) og Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL). Banktilbudet i Danske Bank har sikret disse medlemmene konkurransedyktige betingelser siden 2015, og er derfor et viktig medlemstilbud for nevnte foreninger.

Sist oppdatert: 9. juni 2023