Gjennomslag i kampsak for barns helse

Bilde

I mars gikk NTF og en rekke andre aktører sammen om å danne Geitmyralliansen, med mål om å bekjempe reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn, og heve aldersgrensen for salg av energidrikker. Samarbeidet har gitt resultater, og Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil nå gå inn for både 16-årsgrense og reklameforbud.

Det er en direkte sammenheng mellom eksponering for reklame for usunne matvarer og barns kaloriinntak. Influensere og butikkeiere driver reklame for energidrikker og godteri i sosiale mediekanaler direkte rettet mot barn helt ned i niårsalderen. Hylleplassering og innpakning av godteri er nøye gjennomtenkt for å friste barn med produkter som inneholder mye sukker. Samtidig har 1 av 5 barn i Norge overvekt eller fedme, og globale framskrivninger tilsier en økning på 100 prosent innen 2035 om vi ikke gjør noe.

NTF har lenge etterspurt oppmerksomhet rundt det økte forbruket av energi- og sportsdrikker hos stadig flere og yngre barn. Disse drikkene inneholder både koffein, sukker og syre, og har store negative helseeffekter for både sentralnervesystemet, hjerte- og karsystemet og munnhelsen. Salget av slike produkter har økt fra 41 millioner liter i 2019 til 73 millioner liter i 2022. Den nåværende, selvregulerende bransjenormen med aldersgrense på 13 år for salg av slike produkter, er ikke god nok.

Aldersgrense og forbud mot reklame er viktig for folkehelsen og for å ivareta barns rettigheter i tråd med Barnekonvensjonen. Ap og Sp har fremmet de to forslagene i forbindelse med Folkehelsemeldingen som er til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. NTF fremmet både gjeninnføring av sukkeravgift, aldersgrense og reklameforbud i våre innspill til folkehelsemeldingen. Ap og Sp har derfor vår fulle støtte i sitt forslag – og la oss håpe de får stortingsflertallet med seg.

Geitmyralliansen

Geitmyralliansen gikk i mars sammen om å kjempe for følgende punkter:

  1. 18-års aldersgrense for markedsføring av usunne mat- og drikkevarer
  2. Regulering av emballasje og hylleplassering som markedsføring
  3. Få bort usunne varer fra kassaområdet
  4. Beskytt barn og unges helse i tråd med Barnekonvensjonen
  5. Steng smutthullene i sosiale medier

Alliansen består av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Den norske tannlegeforening, Kreftforeningen, Press - Redd Barna Ungdom, UNICEF, Kost- og ernæringsforbundet, Frisk uten sukker, Forbrukerrådet, LHL, Rådet for psykisk helse, Diabetesforbundet og Geitmyra matkultursenter for barn.

Les mer:

Sist oppdatert: 15. mai 2023