Enighet i lønnsoppgjørene

Bilde

Akademikerne har i løpet av helgen kommet til enighet med staten, KS og Oslo kommune.

Stat
Resultatet av forhandlingene med staten betyr en samlet økonomisk ramme på 5,2 prosent. Nå skal de lokale partene forhandle om fordelingen av midlene lokalt. Akademikerne Stat forhandler for rundt 42 500 høyt utdannede, og er den største hovedsammenslutningen i staten.

Kommune
Lørdag kveld kom også Akademikerne, Unio, YS og LO til enighet med KS i årets lønnsoppgjør. Rammen for kommuneoppgjøret landet på 5,4 prosent, og innebærer en klar prioritering av lektorene, spesielt de med lang erfaring.

Akademikerne kommune forhandler kun for undervisningspersonale i KS-området i det sentrale oppgjøret, omkring 5000 medlemmer. De andre medlemmene, omkring 22 0000, har lokale, kollektive forhandlinger på sine arbeidsplasser.

Oslo Kommune
Akademikerne kom søndag ettermiddag til enighet med Oslo kommune. Også YS, LO og Unio har kommet til enighet. Den totale kostnadsrammen for lønnsoppgjøret ligger på 5,4 prosent, noe som er over frontfagsanslaget. For Akademikernes medlemmer betyr dette en lønnsøkning på 6 prosent fra 1. mai 2023.

Oslo er den eneste kommunen i landet der Akademikernes medlemmer får store deler av lønnsutviklingen fastsatt ved sentrale forhandlinger.

Akademikerne jobber for en endring for sine medlemmer, slik at lønnsoppgjørene fremover gjennomføres ved kollektive lønnsforhandlinger i den enkelte etat, bydel og kommunale virksomhet. Lokale, kollektive forhandlinger vil gi partene muligheten til å finne løsninger i lønnsforhandlingene som i større grad dekker de lokale behovene. Det er nødvendig fordi det er stor variasjon i utfordringer og behov i de ulike enhetene og virksomhetene i kommunen.

Les mer om årets lønnsforhandlinger på www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 2. mai 2023