Spørreundersøkelse om ROKene

Bilde

PriceWaterhouseCoopers (PwC) skal gjennomføre en spørreundersøkelse om de regionale odontologiske kompetansesentrene (ROK). Undersøkelsen ble sendt ut fredag 28. april med svarfrist 14. mai.

Gjennom offentlig utlysning og anbudskonkurranse, har PriceWaterhouseCoopers (PwC) fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en evaluering av tannhelsetjenestens kompetansesentre. Formålet med evalueringen er å få kunnskap om i hvilken grad kompetansesentre har fungert i henhold til intensjonen om å være kompetansesenter for tannhelsetjenestene.

Som en del av datainnsamlingen i evalueringen, ønsker PwC å gjennomføre en spørreundersøkelse blant tannleger i både offentlig og privat sektor som har hatt erfaring med kompetansesentrene. Deres erfaringer og opplevelser anses som viktige bidrag i evalueringen av sentrene. DOT har fått tilsendt utensøkelsen på e-post, mens privatpraktiserende kan delta ved å følge lenken under. Mer informasjon om spørreundersøkelsen og lenke til spørreskjema finner du på Fag og politikk / Undersøkelser (krever innlogging)

Sist oppdatert: 28. april 2023