Norsk utnevning til internasjonal ekspertgruppe om antibiotikaresistens

Bilde

Illustrasjon: the European Commission (health.ec.europa.eu)

I kampen mot antimikrobiell resistens (AMR) har EU opprettet en ekspertgruppe, "EU AMR One-Health Network". NTFs seniorrådgiver Harry-Sam Selikowitz er utpekt som representant for de europeiske tannlegene (Council of European Dentists) i dette nettverket. 

Antimikrobiell resistens (AMR) er en økende trussel både i Norge og i resten av verden og har allerede begynt å påvirke sykdomsbilde. For å motvirke sykdom hos mennesker og dyr på grunn av AMR har man i de senere årene utviklet en tverrsektoriell strategi, en-helse prinsippet (One Health), altså et tverrsektorielt samarbeid med fagfolk fra både humanhelse- og dyrehelsesektorene. Man erkjenner at sykdom kan overføres fra dyr til mennesker og omvendt, og at dette også omfatter miljø og bærekraft.

Den nyoppnevnte ekspertgruppen skal koordinere og forbedre samarbeidet mellom de forskjellige sektorene i et internasjonalt perspektiv. Nettverket skal gi råd til EU for å lage og gjennomføre programmer, politikk, lovgivning og forskning der flere sektorer kommuniserer og jobber sammen for å oppnå bedre folkehelse. Nettverket hører direkte under EUs Helsekommisær.

Selikowitz har lang erfaring med internasjonalt arbeid, og er også leder for NTFs fagkomite for antibiotika og smittevern.

Les mer:

Sist oppdatert: 26. april 2023