NTF på høring om Folkehelsemeldinga

Bilde

Tirsdag 25. april var NTF på høring i Stortinget, hvor vi frembrakte både ros og ris for folkehelsearbeidet.

Først og fremst påpekte NTF at sukkeravgiften bør gjeninnføres, samt meldingens mangel på tiltak for å gjøre sunn mat billigere og usunn mat dyrere og mer utilgjengelig.

Når det skal satses på folkehelse må det vies større oppmerksomhet rundt usunne produkter, og NTF er bekymret over den målrettede markedsføringen av usunn mat og drikke mot barn og unge i sosiale medier. Spesielt gjelder dette energidrikker og sportsdrikker. Den selvregulerende bransjenormen på 13 år for salg av slike produkter, er ikke god nok.

I tillegg påpekte vi alvorligheten rundt antibiotikaresistens som folkehelseproblem. God tilgang til e-resepter, digitale løsninger og at tannleger blir inkludert i kampanjer om smittevern er viktig for å redusere antibiotikabruken i tannhelsetjenesten. På dette området kommer Folkehelsemeldinga til kort.

Avslutningsvis applauderte NTF meldingens oppmerksomhet på å utjevne sosiale forskjeller, og forslagene som foreslås om tobakk. Vi etterlyste likevel et forbud mot smakstilsetning i snus på lik linje med det som foreslås for e-sigaretter.

Les mer:


Høring om Utsynsmeldingen

Mandag 24. april var NTF også på høring i Stortinget om en annen melding, nemlig Utsynsmeldingen, og ga våre innspill om fremtidens kompetansebehov. Vårt viktigste poeng var at finansieringen av de tre norske odontologiske lærestedene må økes, slik at vi kan utdanne minst 80% av tannlegene selv - i dag har kun 47% av nye tannleger utdanningen sin fra Norge. Dette for å sikre helseberedskapen, pasientsikkerheten og god kommunikasjon.

Les mer:

 

For mer informasjon om NTFs politiske meninger se
Fag og politikk / Politikk og påvirkning / Høringssvar og innspill

Sist oppdatert: 3. mai 2023