Prisundersøkelse på bestilling fra Tannhelseutvalget

Bilde

Foto: Pixabay / Vista

Vista Analyse har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å samle inn data som skal danne en del av faktagrunnlaget for tannhelseutvalgets arbeid. NTF oppfordrer medlemmene til å delta i undersøkelsen, og svarene er viktige for at Tannhelseutvalget skal få et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig.

Undersøkelsen sendes ut 14. april til alle tannklinikker med forespørsel om å videresende undersøkelsen til utvalgte tannleger/tannpleiere på klinikken med egne spørsmål rettet mot eksempelvis en allmenntannlege, kjeveortoped, oralkirurg, tannpleier mv.

Prisundersøkelsen skal blant annet kartlegge eventuelle geografiske variasjoner i prisnivået for utvalgte behandlinger og hvordan klinikkene er organisert. Spørreundersøkelsen tar anslagsvis 10-15 minutter å besvare dersom man har Opus eller et annet journalsystem åpent idet man begynner.

NB! Ved en feil er knappen for å starte undersøkelsen ikke synlig i epostinvitasjonen. Men dersom du klikker på et av de synlige alternativene, så kommer du inn i undersøkelsen. Deretter kan du bytte til «klikk her for å starte undersøkelsen» og så klikke «neste».

Les mer om undersøkelsen i artikkelen "Bidra med fakta - og påvrik egen fremtid" i Tidende 4/2023 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Om undersøkelsen:
Undersøkelsen gjennomføres av Vista Analyse på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Innsamlede data vil bearbeides av Vista Analyse og resultatene vil være en viktig del av faktagrunnlaget inn i tannhelseutvalgets arbeid.

Alle dataene blir anonymisert og ingen data vil kunne spores tilbake til den enkelte tannlege eller virksomhet/kjede. Alle data behandles konfidensielt og i tråd med gjeldende personvernregler. Dataene vil kun bli benyttet til forskningsformål, og vil ikke bli delt med oppdragsgiver eller andre utenforstående.

Spørsmål?
Hvis du har spørsmål om undersøkelsen, kan du ta kontakt med Vista Analyse ved Mari Brekke Holden på e-post vista-survey@vista-analyse.no.

Sist oppdatert: 14. april 2023