Endringer i arbeidsmiljøloven styrker arbeidstakeres stilling

Bilde

Endringene i loven gjør arbeidstakerbegrepet tydeligere, og vil ha betydning for oppdragsgivere som må bevise «med overveiende sannsynlighet» at oppdragstakere ikke er ansatte arbeidstakere.

Endringene er en del av regjeringens arbeid for å styrke arbeidstakeres rettigheter, og innebærer at arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven § 1-8 endres, slik at det blir mer tydelig hva som etablerer et ansettelses­forhold. Endringen inkluderer bl.a. en presumsjonsregel om at du skal anses som arbeidstaker, ikke oppdragstaker, med mindre det er overveiende sannsynlig at det foreligger et arbeidsforhold. Dette kan i praksis føre til at selvstendig næringsdrivende oppdragstakere (assistenttannleger), lettere vil bli klassifisert som arbeidstakere.

Endringene ble vedtatt av Stortinget 17. mars, og trer i kraft 1. januar 2024

Les mer:

Sist oppdatert: 29. mars 2023