Verdens vanndag, 22. mars

Bilde

Illustrasjon: www.worldwaterday.org

Verdens vanndag markeres globalt 22. mars hvert år. Mangel på trygt og rent vann og tilfredsstillende sanitærordninger bremser utviklingen i andre store globale spørsmål som helse, likestilling og utdanning, og kan utløse katastrofer og konflikter. Derfor haster det med tiltak og handlinger for å løse vann- og sanitærkrisen.

FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030. Skal vi lykkes med å nå målet haster det med tiltak og handling.

Les mer om Verdens vanndag på www.worldwaterday.org Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Visste du at*:

  • 2,2 milliarder mennesker i verden mangler umiddelbar tilgang til trygge drikkevannskilder. Ofte må de dra langt og bruke mye tid og ressurser på å få tak i vann.
  • 1,4 millioner mennesker dør årlig og 74 millioner vil få livet sitt forkortet av sykdommer knyttet til dårlig vann og sanitærforhold.
  • Nesten en fjerdedel av verdens befolkning mottar helsetjenester fra institusjoner som ikke har noen grunnleggende sanitæranlegg og trygg vannforsyning, noe som gir dem økt risiko for smittsomme sykdommer. Mange av dem vil motta behandling for sykdommer som kunne vært forhindret med rent vann og tilfredsstillende sanitæranlegg.
  • I 8 av 10 husholdninger uten vanntilgang er jenter og kvinner ansvarlige for å hente vann til familien, noe som går utover deres skolegang.
  • 22% av verdens befolkning har ikke tilgang til annet toalett enn gater, busker, jorder eller uhygieniske og dysfunksjonelle latriner. Dette gjør spesielt kvinner og jenter sårbare for overgrep.

FNs vannkonferanse 2023

22.–24. mars arrangerer FN en egen konferanse i New York hvor verden forenes for å løse vann- og sanitærkrisen. Under konferansen lanseres Water Action Agenda, som forplikter medlemslandene til handling.

*Tall hentet fra www.worldwaterday.org Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. og www.fn.no/om-fn/fn-dager-kalender/kalender/verdens-vanndag Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 22. mars 2023