Spørreundersøkelse om Helfos tjenester

Bilde

Helfo gjennomfører i mars en spørreundersøkelse for å kartlegge helseaktørenes opplevelse av Helfos tjenester. Målet med undersøkelsen er å få kunnskap til å forbedre og videreutvikle tjenestene.

Spørreundersøkelsen vil bli rettet mot alle privatpraktiserende behandlere som Helfo har avtale med og vil bli sendt ut med e-post i løpet av mars fra Rambøll Management Consulting, på vegne av Helfo.

- Vi håper alle som mottar spørreundersøkelsen vil benytte muligheten til å gi oss tilbakemelding på hvordan dere opplever at vi gjør jobben vår, samt hvor enkelt eller vanskelig det oppleves for deg som behandler å sende inn regninger og refusjonskrav til Helfo, sier Torunn Haug Larsen og Marianne Skaare i Helfos prosjektteam for undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen tar cirka 10 minutter, og skal gjennomføres årlig i perioden 2023 til og med 2026.

Helfo er blant annet opptatt av å kartlegge hvordan du som behandler opplever kontakten med dem, hvordan du holder deg oppdatert på takster, om du leser utbetalingsvedtakene og har nytte av innholdet, samt om du føler deg rettferdig behandlet av Helfo. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes av Helfo til å forbedre og videreutvikle tjenestene, og blir publisert på helfo.no i løpet av juni 2023.

Spørsmål?

Hvis du ikke fått tilsendt spørreundersøkelsen eller har du spørsmål om gjennomføringen kan du kontakte helfo på e-post med emnefelt «spørreundersøkelse» til post@helfo.no eller ring Helfo veiledning på telefon 23 32 70 40.

Fakta om Helfo

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. Helfo mottar årlig om lag 1,1 millioner refusjonskrav fra helseaktører og utbetaler 28,8 milliarder kroner i behandlingsrefusjoner.

Sist oppdatert: 8. mars 2023