Bli med på å markere Munnhelsedagen 2023!

Bilde

Verdens munnhelsedag markeres 20. mars hvert år med mål om å synliggjøre munnhelsens betydning for vår generelle helse og livskvalitet. I år retter vi fokuset på viktigheten av oppfølging av munnhelsen hos pleietrengende, hjemmeboende eldre.

Årets markering er et samarbeid mellom NTF og Pensjonistforbundet, hvor vi retter søkelyset på munnhelsen til pleietrengende, hjemmeboende eldre - altså de som allerede har rettigheter, men som ikke får den behandlingen og oppfølgingen de har krav på.

Markeringen vil bestå av felles medieutspill, et faglig webinar rettet mot helseprofesjonene, og synlighet i sosiale medier. SoMe-kampanjen vil benytte seg av materiellet til den internasjonale tannlegeforeningen, FDI, og deres slogan "A lifetime of smiles" - oversatt til "Smil hele livet".

Webinar - hold av datoen!

20. mars kl. 1100 - 1200 inviterer vi til tverrhelsefaglig webinar om oppfølging av munnhelsen og tannhelsetilbudet for eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie. Med i samtalen har vi invitert representanter fra helsearbeidere i hjemmetjenesten, Norsk tannpleierforening og prosjektleder i "Tannhelsehjelpen".

Klikk her for mer informasjon og lenke til påmelding

Bli med og skap synlighet!

www.tannlegeforeningen.no/munnhelsedagen finner du mer informasjon og nedlastbart matriell som kan brukes i bl.a. sosiale medier.

Følg oss på NTFs Facebookside Lenke til et annet nettsted. (@dennorsketannlegeforening) og/eller Instagram Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (@Tannlegeforeningen) og del innlegg og bilder - bruk #Munnhelsedagen2023 #WOHD23

Sist oppdatert: 6. mars 2023