Ny ordning om kommunal støtte til tannbehandling i Stavanger

Bilde

Fra 1. mars kan pasienter bosatt i Stavanger søke om kommunal støtte til tannbehandling. Støtten tildeles etter kommunale retningslinjer, og Nav er saksbehandler og utbetaler stønaden.

Ordningen er kun for pasienter med folkeregistrert adresse i Stavanger, og dekker følgende behandling:

  • Tannbehandling som er påbegynt etter 1. mars 2023.
  • Egenandeler utover det som dekkes av HELFO ved spesialistbehandling.
  • Utgifter til kjeveortopedi (tannregulering) som påløper i 2023 for barn og unge til og med det året de fyller 20 år.

Det er satt et inntektstak for å få rett til støtten. All form for nåværende inntekt utenom barnetrygd tas med i beregningsgrunnlaget for å beregne årsinntekt.

Ordningen ble politisk vedtatt 14. februar 2023 i kommunens utvalg for helse og velferd, og retningslinjene ble publisert 1. mars på kommunens nettsider. Frist for å søke om støtte er 30. september 2023, eller til de 23.4 millioner kronene i ordningen er benyttet.

Les mer:

Sist oppdatert: 2. mars 2023