Innsending av forslag til saker til NTFs representantskap

Bilde

Kunngjøring - NTFs representantskapsmøte 2023

NTFs representantskapsmøte arrangeres 24. - 25. november 2023 på Gardermoen. Forslag til saker som ønskes behandlet av representantskapet, må være sendt fra NTFs organer (jf. vedtektene § 3) til sekretariatet innen 1. mai.

Saker som foreslås av et eller flere medlemmer (private forslag), må innen 1. april sendes til lokalforeningens styre, som videresender forslaget til sekretariatet med sin begrunnede innstilling.

Forslagene sendes til post@tannlegeforeningen.no og merkes «Sak til Representantskapet 2023».

Hovedstyret avgir innstilling i de saker som skal behandles av representantskapet og fremsetter selv forslag når det er påkrevd. Møteinnkalling og saksdokumenter med hovedstyrets innstilling publiseres på foreningens nettsider senest 15. oktober.

Representantskapsmøtet er NTFs viktigste politiske arena, og vi oppfordrer derfor alle til å fremme forslag til saker dere er opptatt av og mener er viktige for foreningen.

Sist oppdatert: 26. februar 2023