Presidentens time våren 2023

Bilde

Har du noe på hjertet? NTFs president Heming Olsen-Bergem hører gjerne fra deg!

Har du spørsmål, innspill, ris eller ros til NTF? Få med deg det månedlige, digitale møtet hvor NTFs president Heming Olsen-Bergem stiller for å lytte til, og snakke med, medlemmene.

NTFs president tilbyr månedlige, digitale møter hvor medlemmene kan spørre, kommentere, utfordre og komme med innspill. Møtene holdes en gang i måneden via zoom. Medlemmer som ønsker å delta finner både møtekalender og lenke til deltakelse på "Min side" på tannlegeforeningen.no.

Når og hvor?

Første onsdag i måneden kl. 1600

  • 1. mars
  • 5. april
  • 3. mai
  • 7. juni

Zoom. Se www.tannlegeforeningen.no/minside for lenke og informasjon.

Hvem?
Møtene er forbeholdt NTFs medlemmer. Presidenten stiller sammen med 1-2 representanter fra NTFs hovedstyre, utvalg og NTFs sekretariat. Hvem som stiller kan variere fra møte til møte.

Hva?
Man kan rose, rise, stille spørsmål og legge inn ønsker om alt som har med foreningens arbeid å gjøre, men kan ikke nødvendligvis forvente umiddelbare svar. Noen innspill må tas videre, og en rekke spørsmål må sannsynligvis avklares og forankres før de kan svares ut.

Vær ærlig, vær åpen og vær aktiv! Håper vi sees?

Sist oppdatert: 14. februar 2023