Effektive tiltak mot dataangrep – ny veileder i TrinnVis

Bilde

Illustrasjon: TrinnVis

Risikoen for dataangrep mot tannklinikker og andre små helsevirksomheter øker stadig. Samtidig gjør høyt arbeidspress, komplisert regelverk og liten intern datakompetanse at sikkerhetsarbeidet ofte nedprioriteres i egen helsevirksomhet. TrinnVis har nå lansert nye verktøy for å sikre virksomheten mot dataangrep.

I samarbeid med Tannlegeforeningen og Legeforeningen har TrinnVis laget en veileder med tilhørende verktøy for å sikre din virksomhet mot dataangrep. Veileder og verktøy, samt internkurs i datasikkerhet for helsepersonell, er allerede tilgjengelig for alle tannklinikker som bruker TrinnVis.

Med TrinnVis har du bl.a. tilgang til følgende:

  • Opplæring - kurs om datasikkerhet
  • Tilgangskontroll - verktøy for oversikt over tilganger og automatiske rutiner for tilgangssstyring
  • Sikkerhetskopiering - dokumentasjonsverktøy og rutiner 
  • Oppdatering av programvare - rutiner og oppdateringsprosedyrer 

Se www.trinnvis.no for mer informasjon Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 7. februar 2023