Per Vult von Steyern blir ny direktør ved NIOM

Bilde

Per Vult von Steyern fra Malmø (t.v.) etterfølger Jon Einar Dahl (t.h.) som administrerende direktør for NIOM.

Per Vult von Steyern (62) etterfølger Jon Einar Dahl (71) som administrerende direktør for Nordic Institute of Dental Materials (NIOM). Vult von Steyern tiltrer stillingen nærmere sommeren.

Tekst og bilde: Siv Randi Palm, Leder kommunikasjon på NIOM

Vult von Steyern er i dag professor, emnesansvarlig og forsker innen oral protetikk ved Malmø universitet. Han er også kjent som leder for Det svenske tannlegeselskapet, og oralprotetiker. Det siste halve året har han i tillegg hatt en 20 prosents forskerstilling ved NIOM.

Vult von Steyern tar over etter professor Jon E. Dahl, som har ledet NIOM siden 2011. Dahl fratrer idet han når aldersgrensen på 72 år.

- Det er en faglig inspirerende og spennende jobb å være direktør på NIOM. Sammen med en dyktig og dedikert stab har vi markert NIOM på den internasjonale forskningsareaen. Jeg kjenner Per som en dyktig forsker med lang erfaring i å lede komplekse organisasjoner. Han har et stort nettverk, og vil være en ressurs i arbeidet for å øke samarbeidet i Norden, og med relevante deler av NORCE. Jeg er overbevist om at Per vil gjøre en god jobb for NIOM, sier Dahl.

Nordisk kompetansesenter

Hovedaktiviteten til NIOM (Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer) er materialforskning og testing innen odontologien. Instituttet har i tillegg rollen som nordisk kompetansesenter for dentale materialer, og jobber strategisk med forskningssamarbeid på tvers av landegrensene. Målet er å bidra til trygg og effektiv tannbehandling i Norden.

- NIOM vil med Vult von Steyern som direktør ha de beste forutsetninger for å befeste og videreutvikle den nordiske profilen og selskapets sterke posisjon innen materialforskning og testing sier Helge Tennebø, styreleder i NIOM.

Overlapper i mai

Vult von Steyern og Dahl vil overlappe i mai måned, før Vult von Steyern tar instituttet videre.

- Det er en fantastisk fin virksomhet, med en utrolig arv og kompetente medarbeidere. Det er et sted som nyter betydelig anseelse, og som har en viktig funksjon for pasienter, tannhelsepersonell og myndigheter. Jeg ser virkelig frem til å få lov til å lede virksomheten, sier Vult von Steyern.

NIOM er et nordisk samarbeidsorgan innen tannhelsefeltet som eies av NORCE og Helse- og omsorgsdepartementet. Instituttet holder til på Ullevål i Oslo.

Sist oppdatert: 25. januar 2023