"Gult hefte" har kommet
- rundskriv og takster 2023

Bilde

Helsedirektoratet har 2. januar publisert nytt rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade, og nye takster for tannbehandlingen.

Informasjonen er tilgjengelig elektronisk på www.helsedirektoratet.no:

Takstene gjelder fra 1.1.2023

Det er gjort endringer i både rundskriv og takster. De viktigste endringene er at takstene i hovedsak er prisjustert med ca. 2,6%, og at gruppe G er utvidet til å også gjelder 23-26 åringer. NTF vil komme tilbake med utfyllende artikkel med mer informasjon når vi har gått gjennom informasjonen.

Godt Nytt År!

Sist oppdatert: 2. januar 2023