Helsedirektoratets selvbetjeningsløsning «Praksisinformasjon» er klar til bruk

Bilde

Den nye tjenesten "Praksisinformasjon" kan nå tas i bruk av tannleger og tannpleiere i privat praksis. Her kan du registrere eller endre opplysninger om deg og din praksis, i tillegg til å inngå avtale om direkte oppgjør. Tjenesten erstatter dagens Altinn-skjema for avtaleinngåelse og endring av opplysninger.

Den nye tjenesten ligger i Tjenesteportal for helseaktører, under fanen «Oppgjør med Helfo». Her vil privatpraktiserende tannleger kunne se hvilke opplysninger som er registrert, og må selv ta ansvar for at informasjonen til enhver tid er oppdatert. Oppdatering skjer da direkte i Helfos systemer.

Nye behandlere som inngår avtale om direkte oppgjør med Helfo skal registrere praksis direkte i tjenesten, og vil få oppdatert status: «Du kan nå sende refusjonskrav til Helfo» i løpet av kort tid.

Første gang man er inne vil man bli bedt om å oppgi personlig e-postadresse og telefonnummer, samt bli bedt om å samtykke til Helfos og Helsedirektoratets bruk av den personlige e-postadressen.

På sikt ønsker Helsedirektoratet å kunne vise en oversikt over alle behandlere med avtale om direkte oppgjør på helsenorge.no, og påpeker derfor viktigheten av å registrere organisasjonsnummeret for praksisen slik at man sikrer riktig informasjon.

For spørsmål om bruken av løsningen kontakt Helfo veiledning for helseaktører.

Mer veiledning og informasjon finnes på www.helfo.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 8. desember 2022