Midlertidige regler om sykt barn-dager opphører 31. desember

Bilde

Som en konsekvens av pandemien har arbeidstaker hatt utvidet rett til sykt barn-dager og rett til dobbelt så mange dager med omsorgspenger i 2021 og 2022. Denne ordningen opphører 1. januar 2023.

Reglene følger av den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien. Denne forskriften opphører 01.01.2023.

Dersom skole, barnehage eller SFO blir helt eller delvis stengt på grunn av koronaviruset, eller hvis et barn må holdes hjemme på grunn av smittevernhensyn hos barnet eller et familiemedlem vil man ikke lenger ha rett på omsorgsdager.

Etter nyttår vil det heller ikke være mulig å overføre omsorgsdager fra en omsorgsperson til en annen. I tillegg opphører ordningen med dobbelt antall sykt barn-dager - altså tilbake til normal ordning.

Sist oppdatert: 8. desember 2022